Historik

Gunnar Hedman startade år 1968 den enskilda firman Entreprenad Gunnar Hedman. Under Gunnar Hedmans ledning växte företaget i storlek och omsättning. Bruno anställdes av Gunnar Hedman redan 1986 och började sin yrkesbana som grävmaskinsförare. Brunos arbetsuppgifter vidgades efterhand under 1990-talet. År 1999 avled Gunnar Hedman och dottern Birgitta tog över företaget. Firman ombildades år 2000 till aktiebolaget Hedmans Schakt i Åsarna AB. Företaget leddes under några år från Östersund. Driftsansvarig i Åsarna var Bruno Leander, som fick ta över allt som hörde till daglig ledning av den operativa verksamheten, inkl. marknadskontakter.


- Övertagande och tillväxt -

År 2008 köpte Bruno Leander Hedmans Schakt i Åsarna AB. Företaget hade då en omsättning på 2 - 3 miljoner kr per år och verksamheten dominerades av grävmaskinsjobb under sommarhalvåret.

Efter Brunos övertagande har företaget växt kraftigt och verksamheten har breddats. Under 2012 och 2013 har omsättningen varit ca 9 milj.kr.


- Företagets erbjudande till marknaden/kunderna -

Hedmans Schakt I Åsarna AB har idag ett brett maskinutbud. Förutom verkstad (och kontor) på totalt 440 kvadratmeter i Åsarna har företaget från år 2014 sex grävmaskiner, en traktorgrävare, som är linjeutrustad, en bandtraktor, två hjullastare och en lastbil. Företaget är alltså väl rustat för många olika typer av uppdrag.

BTEA, Bergs kommun, Rödins Trävaru AB och SCA Skog är några av de större kunderna.


- Problem och möjligheter -

Verksamheten är säsongbetonad. Företaget har under barmarksperioden ofta mer än nog med uppdrag, medan verksamheten måste dras ner under vintermånaderna. Lokalisering till glesbygd medför dessutom att uppdragsvolymen per kund är relativt liten. Detta ställer höga krav på planering och flexibilitet. Företagets mål på marknaden är att möta dessa krav.

Många kunder innebär å andra sidan en möjlighet. Sårbarheten minskar med många kunder.

Ett av företagets problem under senare år har varit att finna kvalificerade extra förare under sommarens högsäsong.


---- : ----