Vår historia

Vår historia

Gunnar Hedman startade år 1968 den enskilda firman Entreprenad Gunnar Hedman. Under Gunnar Hedmans ledning växte företaget i storlek och omsättning. Bruno anställdes av Gunnar Hedman redan 1986 och började sin yrkesbana som grävmaskinsförare. Brunos arbetsuppgifter vidgades efterhand under 1990-talet. År 1999 avled Gunnar Hedman och dottern Birgitta tog över företaget. Firman ombildades år 2000 till aktiebolaget Hedmans Schakt i Åsarna AB. Företaget leddes under några år från Östersund. Driftsansvarig i Åsarna var Bruno Leander, som fick ta över allt som hörde till daglig ledning av den operativa verksamheten, inkl. marknadskontakter.  År 2008 köpte Bruno Leander Hedmans Schakt i Åsarna AB.

Företaget idag

Hedmans Schakt I Åsarna AB har idag ett brett maskinutbud. Förutom verkstad (och kontor) på totalt 440 kvadratmeter i Åsarna har företaget sex grävmaskiner, en traktorgrävare, som är linjeutrustad, en bandtraktor, 2 hjullastare och 3 lastbilar varav en kranbil. Företaget är alltså väl rustat för många olika typer av uppdrag. nytt sedan 2020 är en nyöppnad bergtäkt.