Utförda arbeten

24MX International Supercross & Freestyle MX – Friends Arena

För första gången i Europa tävlade världseliten i Supercross inomhus på en fullskalig supercrossbana. Amerikanska banbyggare fyller Friends Arena med 6000 ton sand, jord och lera för att bygga en utmannande supercrossbana med gigantiska dubbel och trippelhopp som är upp till 30 meter långa.

 

Vi fick uppdraget att schakta ut dessa sandmassor med vår schaktmaskin Komatsu D37EX.

Anläggningsarbeten vid Mullbergs Vindpark söder om Rätan

Mullbergs Vindpark är ett samarbete mellan Jämtkraft och Skanska och kommer vid färdigställandet att vara bland de större vindkraftfparkerna i Jämtlands län. Anläggningen är belägen vid Rätan i Bergs kommun.

Anlagda pirer i sjön Äldern söder om Åsarna

Här har vi på uppdrag från E.ON anlagt tre pirer i sjön Äldern söder om Åsarna i Bergs kommun.

Grävning för bredband

Här gräver vi för bredband.